Clínica Glena

Fisioteràpia de l'Extremitat Superior


Com sé les sessions que haig de fer?

El tipus de sessions a realitzar s’estableix a la primera visita, segons els objectius del tractament.
Si ja ets pacient del centre, el pla de tractament pot anar modificant-se mensualment, ja sigui pel tipus de sessions a fer, com per la freqüència en rebre-les.


Cada quan hauré de venir a fer tractament?

La freqüència de les visites varia segons el tipus de lesió i l’etapa en què aquesta es troba.
Ens ajustem als requeriments del pacient, tanmateix volem assegurar-nos d’obtenir bons resultats al llarg del tractament.


Puc venir a tractar-me quan encara tinc els punts de sutura de l’operació?

Sí. És important poder començar a treballar una vegada el doctor ho autoritzi. Realitzem cures al centre si s’escau.
En cas a tenir en compte consideracions especials de la intervenció, ho sabrem per l’informe quirúrgic, pel contacte directe amb el cirurgià o bé, per haver atès personalment a la cirurgia.


Com funcionen les sessions de Treball Actiu? 

Són sessions d’exercicis guiats pel fisioterapeuta: Escalfament conjunt, seguit d’un circuit a fer per a cada pacient.
La sala d’exercicis s’organitza en àrees diferents. En cadascuna d’elles hi ha un tipus d’eina que determina l’exercici que podem entrenar. Els pacients aniran rotant de zones cada cert temps per treballar la lesió en els diferents escenaris.


Com venir preparat per sessions grupals?

Cal venir còmode i amb ganes de moure’s i treballar.
Hi haurà diferents objectius per sessió, així doncs la intensitat de l’exercici és sempre variable.


Quan haig de pagar les sessions?

Excepte la primera visita, les sessions s’abonen per adelantat. El pla terapèutic s’establirà mensualment, de manera que caldrà abonar les sessions del mes següent, l’últim dia d’haver consumit les sessions anteriors.
Aquest cobrament s’aplicarà tant en tractaments amb diverses visites setmanals, com en els que només contenen visites puntuals.


Quan puc cancel·lar la visita?

Les cancel·lacions hauran d’efectuar-se amb l’anterioritat mínima de dos dies laborables abans de la sessió, com per exemple anul·lar un dijous la sessió de dilluns.
No es tornaran els diners, sinó que es transferiran a una nova sessió dins del mateix mes de tractament.
En cas de cancel·lar el dia abans o el mateix dia, no es podrà transferir el pagament a la nova visita.

Back to top